Tap de rosca més càpsula

Canals representa per al mercat espanyol els taps de rosca Wepack, fabricats a Itàlia per la firma Federfin Tech.

La col·laboració entre ambdues empreses és, per al nostre client, un valor afegit. La unió entre el tradicional tap de rosca i les càpsules ofereix al consumidor final, sense dubte, la màxima garantia.

Encara que resulta evident que el tap de rosca porta incorporat un sistema de precintat, no sempre es pot veure a simple vista. En canvi, posant una càpsula sobre del tap de rosca, sí que podem comprovar, a primera vista, que el producte està perfectament precintat i que no ha estat manipulat.

Una nova prova de la garantia que ofereixen les càpsules, molt per sobre de qualsevol altre tipus de producte.

Més informació