Avís Legal

Manufacturas Metálicas Canals, S.A.
Pau Claris 36
08760 Martorell (Barcelona)
CIF A-08332256

DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL: El web i tots els components i formats de contingut que conté, inclosos però no limitats als textos, informacions, imatges, icones, fotografies, il.lustracions, multimèdia (gràfics, àudio, vídeo), cartes, informes, programari, codi HTML o qualsevol altre material, són propietat exclusiva de Manufacturas Metálicas Canals, S.A. únic titular del dret a utilitzar els drets de la Propietat drets de propietat intel lectual corresponents,
així com marques exclusives, marques comercials, logotips, noms de domini, les patents, drets d'autor, drets d'imatge, inherents als drets de propietat o com a resultat d'una autorització expressa. Es prohibeix qualsevol reproducció d'ús públic, modificació, distribució, publicació o divulgació de la totalitat o part del lloc o servei components.

GARANTIA D'EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT: Tots els drets reservats. Tots els accessos al lloc subjecte als termes i condicions següents:

Manufacturas Metálicas Canals, SA No garanteix l'exactitud, fiabilitat o integritat dels continguts del lloc web. Manufacturas Metálicas Canals, S. A. no garanteix que la informació als materials inclosos al lloc o funcions del lloc web i el servidor funcionin sense interrupció o retard o no tindra errors, defectes, virus, errors o compatibles amb qualsevol programari o maquinari, i ser responsable dels danys que emanen del accés a lloc o de la impossibilitat d'accedir-hi. L'accés al lloc web és sota el propi risc de l'usuari.

La informació tècnica es pot emmagatzemar en el seu ordinador el navegador d' Internet durant la visita al lloc: l'ús de cookies no implica la recuperació o altra informació personal a través del seu equip, i només té com a objectiu ajudar a estalviar temps si visita diverses vegades, per ajudar a millorar el lloc. Tenim dret a canviar i evolucionar la web en qualsevol moment sense previ avís. L'usuari no està autoritzat a transmetre a la web o a través del site qualsevol contingut que sigui difamatori, obscè, perjudicial, pornogràfic, o que violi els drets d'un tercer (incloent drets de propietat, drets de propietat intel lectual, humana o confidencialitat relacionats amb la vida privada) o que contravinguin la llei.

PROTECCIÓ DE DADES: Tota informació que els visitants del lloc enviessin a Manufacturas Metálicas Canals, SA seran incloses a la base de dades, de conformitat amb el decret espanyol 15/13 de desembre de 1999. L'usuari podrà, en qualsevol moment tindre accés a les seves dades, canviar o demanar que s'eliminin enviant un correu electrònic a ventas@mmcanals.com o per correu a l' adreça:

Manufacturas Metálicas Canals, S.A.
Pau Claris, 36
08760 Martorell (Barcelona)

JURISDICCIÓ: El lloc web resta subjecte a la legislació espanyola. Aquests termes i condicions es regeixen per la legislació espanyola i vostè accedeix a sotmetre's a la jurisdicció dels tribunals exclusivament de Barcelona per qualsevol queixa o consulta relacionada amb aquest lloc web.